Click for å laste ned hele dokumentet på .pdf
Hefte 1 kan lastes ned her
Størelse: 15,4 MB

Informasjon og veiledning til plan- og bygningsloven

Hefte 2 - "Planlegging og gjennomføring av reguleringsplaner"
Nytt hefte om praktisk bruk av Plan- og bygningsloven i større utbyggingsprosjekter. Vårt bygde miljø oppstår i skjæringspunktet mellom offentlige og private interesser. Hvordan får vi til fysisk verdiskapning og utvikling i praksis?

Heftet er ment for utbyggere, entreprenører, kommunale planleggere og saksbehandlere, politikere, studenter og andre som har interesse for hvordan lovverket rundt utviklingen av våre fysiske omgivelser kan brukes. Her gis innføring i smidig og effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjekter og den nødvendige planleggingsprosessen rundt dem. Ved hjelp av ulike verktøy vises hvordan man best mulig tilpasser seg strenge lovverk og politiske systemer, og når et felles mål: å skape best mulig fysiske forhold for både utbyggere og allmennheten.

Bak heftet står en ressursgruppe av enkeltpersoner med stor faglig tyngde og lang fartstid fra eiendoms- og stedsutviklingsarbeid. Dette er et samarbeidsprosjekt hvor hovedmålsettingen har vært å samordne kunnskap fra de ulike delene av bransjen, for en nøytral og realistisk framstilling av de faktiske forhold ved utviklingen i Norge i dag. Utgivelsen er finansiert av offentlige og private aktører innen fysisk planlegging. Ansvarlig utgiver er Norsk Eiendom, og Asplan Viak AS har stått for det redaksjonelle arbeidet med heftet.

Heftet er en oppfølger til allerede utgitte "Planlegging, vern og utbygging - En introduksjon til plan- og bygningsloven" (revidert versjon 2011), og sammen gir utgivelsene en helhetlig og svært god innføring i plan- og bygningslovens kriker og kroker.

Hefte 1 - "Planlegging, vern og utbygging - En introduksjon til plan- og bygningsloven"
I forbindelse med den nye plan- og bygningsloven er det gjennomført en revisjon av hefte 1 som ble utgitt første gang i 2006.

Målet med heftet er å gi en bred og illustrerende introduksjon av lovverket. Det omhandler plansystemet og byggesaken, i tillegg beskrives plan- og bygningslovens rolle som samfunnsbygger og lovens rolle i forhold til verdiskaping og verdibevaring i samfunnet.
Heftet retter seg mot en bred og differensiert målgruppe, men med hovedvekt på høyskoler og universiteter med fag som berører området og folkevalgte i kommunenes planutvalg.

Heftene er gratis, men det kan tilkomme porto og ekspedisjonsgebyr. Heftene kan bestilles fra enten:
Norsk Eiendom
Postboks 7185 Majorstuen, 0307 Oslo.
Telefon: 23 08 75 00.
Faks: 23 08 75 01.
Epost: firmapost@fn1.no

eller


Asplan Viak AS - KanEnergi
Kjørboveien 12, 1337 Sandvika
Tlf.: (+47) 67 52 52 00
Faks: (+47) 67 52 52 99
E-post: sandvika [@] asplanviak.no

E-post ansvarlig for siden: fritjof.salvesen [@] asplanviak.no

Click for å laste ned hele dokumentet på .pdf
Hefte 2 kan lastes ned her i 3 versjoner
web-optimalisert versjon (A3) -  4,3 MB
redusert full-versjon (A4) -  16,6 MB
full-versjon (A4) -  30,3 MB